Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F)


Puteţi consulta Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”, în forma în care acesta a fost validat în şedinţa Consiliului Profesoral şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie:

Regulamentul de organizare și functionare ( R.O.F.) - 2020-2021