Oferta școlii


SCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE GHELMEZ” STR. PESCĂRUȘULUI, NR. 124, SECTOR 2, Telefon/fax: 021.3245135

Oferta curriculară

Oferta curriculară urmăreste ca și în anul școlar 2019/2020 să folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a raspunde nevoilor și intereselor elevilor.

VIZIUNEA ȘCOLII

Promovarea unui model educaţional, bazat pe valori, care:

  • cultivă creativitatea;
  • dezvoltă capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale;
  • asigură cunoştinţe fundamentale;
  • urmăreşte dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile în slujba celorlalţi;
  • creează premisele responsabilităţii cetăţeneşti;
  • pune bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune socială şi inserţie profesională.

MISIUNEA

Școala Gimnazială “PetreGhelmez” asigură un climat optim pentru transmiterea științelor a modelelor moral-civice și culturale ce permit  integrarea personalității umane în spațiul national și european.  Îşi propune dezvoltarea  maximă a potenţialului de cunoaştere al copiilor pentru a modela personalități armonioase, în care sădim dragostea pentru bine, adevăr şi frumos, sentimental apartenenței comunitare, importanța responsabilităților cetățenești.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

NIVELUL DE INVĂȚĂMÂNT NR. MAXIM DE LOCURI  FORMATIUNI DE STUDIU NR. DE GRUPE/CLASE NR. MAXIM DE ELEVI/CLASE
PREȘCOLAR (GRĂDINIȚĂ) 60 GRUPE MICI 1 20
GRUPE MIJLOCII 1 20
GRUPE MARI 1 20
PRIMAR
366
CLASE PREGĂTITORE 3 66
CLASE  a I-a 3 72
CLASE a II-a 3 67
CLASE a III-a 3 86
CLASE a IV-a 3 75
GIMNAZIAL
351
CLASE a V-a 4 111
CLASE a VI-a 4 95
CLASE a VII-a 3 83
CLASE a VIII-a 2 62