Acasă » Scoala Petre Ghelmez » Reglementări școlare » Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare şi funcţionare

Puteţi consulta Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”, valabil în cursul anului 2014-2015, în forma în care acesta a fost validat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 11.02.2015 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.02.2015, aplicat prin Decizia nr. 10 din 13.02.2015.

Titlul 1. Dispoziţii generale

Capitolul 1. Cadrul de reglementare. Principii de organizare

Capitolul 2. Managementul Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Capitolul 3. Personalul Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Capitolul 4. Evaluarea Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Titlul 2. Organisme funcţionale la nivelul Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Capitolul 1. Organisme funcţionale

Capitolul 2. Responsabilităţi funcţionale ale personalului didactic

Capitolul 3. Comisiile

Titlul 3. Beneficiarii primari ai educaţiei

Capitolul 1. Calitatea de beneficiar primar al educaţiei

Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei

Capitolul 3. Consiliul elevilor

Capitolul 4. Activitatea educativă extraşcolară

Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei

Capitolul 6. Transferuri

Titlul 4. Partenerii educaţionali

Capitolul 1. Statutul părinţilor

Capitolul 2. Forme de organizare a părinţilor

Capitolul 3. Contractul educaţional

Capitolul 4. Alţi parteneri educaţionali

Anexa 1. Circumscripţia şcolară

Anexa 2. ROF grădiniţă

Anexa 3. Repartizarea sălilor în anul şcolar 2014-2015

Anexa 4. Program audienţe Director

Anexa 5. Program de lucru secretariat, bibliotecă, serviciul administrativ, cabinet consiliere psihopedagogică, cabinet medical

Anexa 6. Planuri de evacuare

Anexa 7. Reguli în caz de incendiu

Anexa 8. Orarul serviciului de permanenţă pe şcoală

Anexa 9. Serviciul pe şcoală – cadre didactice

Anexa 10. Serviciul cadrelor didactice la sala de sport

Anexa 11. Regulament elevi pentru sala de sport

Anexa 12. Graficul orelor de consiliere pentru părinţi pentru anul şcolar 2014-2015

Anexa 13. Organigrama Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Anexa 14. Comisii de lucru la nivelul anului şcolar 2014-2015

Anexa 15. Uniforma şcolară a Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”

Anexa 16. Contracul educaţional – exemplar

Anexa 17. Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă

Anexa 18. Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale/ambulanţei

Anexa 19. Nomenclatorul actelor de violenţă


Lasă un comentariu

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.