Oferta Școlii pentru anul școlar 2019-2020


SCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE GHELMEZ” STR. PESCĂRUȘULUI, NR. 124, SECTOR 2, Telefon/fax: 021.3245135

Oferta curriculară an școlar 2019/2020

Oferta curriculară urmăreste ca și în anul școlar 2019/2020 să folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a raspunde nevoilor și intereselor elevilor.

VIZIUNEA ȘCOLII

Promovarea unui model educaţional, bazat pe valori, care:

  • cultivă creativitatea;
  • dezvoltă capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale;
  • asigură cunoştinţe fundamentale;
  • urmăreşte dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile în slujba celorlalţi;
  • creează premisele responsabilităţii cetăţeneşti;
  • pune bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune socială şi inserţie profesională.

MISIUNEA

Școala Gimnazială “PetreGhelmez” asigură un climat optim pentru transmiterea științelor a modelelor moral-civice și culturale ce permit  integrarea personalității umane în spațiul national și european.  Îşi propune dezvoltarea  maximă a potenţialului de cunoaştere al copiilor pentru a modela personalități armonioase, în care sădim dragostea pentru bine, adevăr şi frumos, sentimental apartenenței comunitare, importanța responsabilităților cetățenești.

Deviza noastră este “O şcoala pentru viitorul tău“.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

NIVELUL DE INVĂȚĂMÂNT NR. MAXIM DE LOCURI

 

FORMATIUNI DE STUDIU NR. DE GRUPE/CLASE NR. MAXIM DE ELEVI/CLASE
PREȘCOLAR (GRĂDINIȚĂ) 80 GRUPE MICI 1 20
GRUPE MIJLOCII 1 20
GRUPE MARI 2 40
PRIMAR 425 CLASE PREGĂTITORE 3 75
CLASE  a I-a 3 75
CLASE a II-a 4 100
CLASE a III-a 4 100
CLASE a IV-a 3 75
GIMNAZIAL 330 CLASE a V-a 2 60
CLASE a VI-a 3 90
CLASE a VII-a 3 90
CLASE a VIII-a 3 90