Calendar, Program şi Acte înscrierePROGRAMUL DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Înscrierea copiilor se va face în două etape:

  • Prima etapă – 08 martie – 26 martie 2018
  • A doua etapă – 12 aprilie – 18 aprilie 2018

după următorul program:

  • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI între orele 8:00 – 18:00.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  1. Cerere tip, pe care o va completa şi semna părintele sau tutorele legal;
  2. Copie certificat de naștere copil;
  3. Copie acte de identitate părinți;
  4. Avizul primit în urma evaluării psihosomatice (dacă este cazul).

La înscriere este obligatorie prezența părintelui sau tutorele legal. Nu sunt acceptate cererile completate de către alte persoane (bunici, rude etc.).

Puteți consulta și INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR.