Scoala Petre Ghelmez

Situaţie financiară Asociaţie

scoala petre ghelmez

 

Misiune
Scurt istoric

Începând cu anul 2004, şcoala 58 a început să poarte numele poetului Petre Ghelmez. În timpul vieţii, poetul, prieten de familie cu dl. profesor de Limba şi Literatura Română Petre Nicolescu, membru al corpului profesoral al şcolii, a participat la numeroase activităţi organizate de Cenaclul “Mărţişor” din şcoala noastră, cenaclu format din elevii şcolii pasionaţi de literatură şi coordonat de dl. prof. Nicolescu.

Deoarece 2 martie este data naşterii poetului Petre Ghelmez, iar data de 9 martie este data trecerii domniei sale în nefiinţă, în şcoală se desfăşoară an de an între aceste zile de început de primăvară “Săptămâna Culturală Petre Ghelmez”, cu scopul de a familiariza elevii şcolii cu opera şi personalitatea poetului. În aceste zile sunt organizate evenimente festive, spectacol cu elevii talentaţi, recitări de poezii din partea poetului sau scenete.

Facebook feed

Scoala Petre Ghelmez a creat un Prezentare pentru profesorii de științe exacte. Fondul Științescu. Organizator FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI. ... See MoreSee Less

bucuresti.stiintescu.ro/index.php/cine-poate-aplica-stiintescu Procesul de aplicație Ce fel de proiecte selectăm? Proiecte care promovează colaborarea între profesori Inițiative care vizează mai ales elevi cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice și elevi, pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității științelor exacte în viața de zi cu zi și dezvoltarea unui interes direct pentru studiul acestor materii Sunt eligibile atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din București, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.) Costurile administrative nu depăşesc 20% din valoarea finanţării Ce proiecte și ce cheltuieli putem finanța: Lista de mai jos conține exemple ilustrative, care nu acoperă complet aria din care pot veni aplicații. Considerăm că aplicanții cunosc mai bine realitatea și nevoile elevilor pentru care predau, precum și modurile în care aceștia pot fi stimulați în interesul lor pentru științe exacte. În formularele de aplicare, luați în calcul că materialele, echipamentele, tehnologia achiziționate sunt instrumente de implicare a elevilor, și nu un scop în sine. Este nevoie ca proiectele aplicante să fie centrate pe elevi. Proiecte de cercetare ale elevilor Organizare de evenimente/ târguri/ expoziții/ competiții pentru elevi Vizite ale elevilor în institute și laboratoare de cercetare etc. Alte costuri pentru activități creative, în special pentru cele care fac legatura între știință și viața de zi cu zi Costuri pentru schimburi de experiență între profesori Achiziționare de tehnologie, materiale și instrumente educaționale Cine poate înscrie proiecte? Fondul finanțează inițiative din domeniile matematică, fizică, biologie, chimie și educație tehnologică, sau echipe interdisciplinare din aceste domenii, pentru clasele 5-8, din școli aflate în sectoarele 2, 3, 4 și 6 din București. Nu sunt eligibili membrii de familie de gradul I și II ai angajaților partenerilor fondului – Romanian-American Foundation, BRD Societe Generale și Fundația Comunitară București (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Prezentare pentru profesorii de științe exacte. Fondul Științescu. Organizator FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI

martie 3, 2015, 2:00pm - martie 3, 2015, 7:00am

Scoala Petre Ghelmez

bucuresti.stiintescu.ro/index.php/cine-poate-aplica-stiintescu Procesul de aplicație Ce fel de proiecte selectăm? Proiecte care promovează colaborarea între profesori Inițiative care vizează mai ales elevi cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice și elevi, pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității științelor exacte în viața de zi cu zi și dezvoltarea unui interes direct pentru studiul acestor materii Sunt eligibile atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din București, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.) Costurile administrative nu depăşesc 20% din valoarea finanţării Ce proiecte și ce cheltuieli putem finanța: Lista de mai jos conține exemple ilustrative, care nu acoperă complet aria din care pot veni aplicații. Considerăm că aplicanții cunosc mai bine realitatea și nevoile elevilor pentru care predau, precum și modurile în care aceștia pot fi stimulați în interesul lor pentru științe exacte. În formularele de aplicare, luați în calcul că materialele, echipamentele, tehnologia achiziționate sunt instrumente de implicare a elevilor, și nu un scop în sine. Este nevoie ca proiectele aplicante să fie centrate pe elevi. Proiecte de cercetare ale elevilor Organizare de evenimente/ târguri/ expoziții/ competiții pentru elevi Vizite ale elevilor în institute și laboratoare de cercetare etc. Alte costuri pentru activități creative, în special pentru cele care fac legatura între știință și viața de zi cu zi Costuri pentru schimburi de experiență între profesori Achiziționare de tehnologie, materiale și instrumente educaționale Cine poate înscrie proiecte? Fondul finanțează inițiative din domeniile matematică, fizică, biologie, chimie și educație tehnologică, sau echipe interdisciplinare din aceste domenii, pentru clasele 5-8, din școli aflate în sectoarele 2, 3, 4 și 6 din București. Nu sunt eligibili membrii de familie de gradul I și II ai angajaților partenerilor fondului – Romanian-American Foundation, BRD Societe Generale și Fundația Comunitară București (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

2 days ago  ·